OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – termomodernizacja osad służbowych

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap I – Termomodernizacja pięciu osad służbowych.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195976 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap I – Termomodernizacja pięciu osad służbowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia: Osada Klonów 63: Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych (ok. 223 m2), zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną, przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (32,2 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (25,9 m), Przemurowanie kominów nad połacią dachową cegłą klinkierową Ściany: ocieplenie ścian (ok. 211 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1) Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 23,4 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 28 m2) Montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę Osada Psary Kąty 99: Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowe (ok 10%), wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną (175 m2), przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (28,7 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (24,1 m), przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej. Ocieplenie stropu nad parterem (102,4 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie Ściany: ocieplenie ścian (ok. 160 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1) Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 18,0 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 23,15 m2) Montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę Osada Krajno Pierwsze nr 116: Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie izolacji cieplnej polaci (142,95 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną, przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (57,89 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (19,51 m), Przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej, ocieplenie stropu nad parterem (136,27 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie. Ściany: ocieplenie ścian (ok. 142,2 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1) Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 9,0 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 26,8 m2) Montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę Osada Dalianka – Huta Podłysica 106: Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych (ok. 215 m2), zabezpieczenie dachu, wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie ocieplenia połaci (200,62 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną , przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (28,74m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (11 m), przemurowanie kominów nad połacią. Ocieplenie stropu nad parterem (124,90 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie Ściany: ocieplenie ścian (ok. 175,4 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej tynk akrylowy barwny typu baranek, wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1) Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 18 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (25 m2) Montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę Osada Wola Szczygiełkowa 112, 112a: Dach: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowych, zabezpieczenie dachu, wymiana pokrycia dachu (363,18)- wymiana łacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej (ok 10%), wykonanie ocieplenia połaci (295,61 m2 ) – okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na ruszcie metalowym, izolacja z folii paroizolacyjnej, Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną , przełożenie instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (40,7m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (28,0 m), przemurowanie kominów nad połacią Ściany: ocieplenie ścian (ok. 315 m2) – ocieplenie ścian – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie opieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej tynk akrylowy barwny typu baranek, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej., wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2) Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 31,5 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (30,5 m2) Montaż kolektorów słonecznych 2 kpl. – w skład jedneko kompletu wchodzi: montaż kolektorów słonecznych do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w ilości 6 m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego o pojemności minimum 15l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika obiegu kolektorów różnicowo temperaturowego z górnym ograniczeniem temperatury w zbiorniku, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną, zintegrowanie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i c.o. (istniejący kocioł c.o. ma dogrzewać ciepłą wodę użytkową w zamontowanym zbiorniku poprzez drugą wężownicę). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być przewidziane do stosowanie w instalacjach kolektorów słonecznych (wysoka odporność na temperaturę)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 45.26.26.90-4, 45.32.10.00-3, 09.33.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych DACHPOL Sławomir Grusiecki, ul. Massalskiego 14/24, 25-636 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
  • Bio-Med. Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 496164,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 496164,99
  • Oferta z najniższą ceną: 496164,99 / Oferta z najwyższą ceną: 496164,99
  • Waluta: PLN.