Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy przedstawia plan zamówień publicznych przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Plan zamówień publicznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i remont budynku mieszkalnego w BodzentynieUsługaPrzetarg nieograniczony20 000 złII kwartał
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wywozowej i budowę dojazdu przeciwpożarowego

 

UsługaPrzetarg nieograniczony180 000 złIII kwartał
 

Zakup oleju opałowego

 

DostawyPrzetarg nieograniczony168 000 złIV kwartał

 

Sporządzono: 13 marca 2018 r.

Powiązane: