Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – wybór najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 66254-2013 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu „Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2013 roku do 31.10.2013 roku.”

  1. Wpłynęła trzy oferty złożone przez:
  • Nr.1 – Biuro Turystyczno Usługowe „DELFIN” Katarzyna Chuchmała 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicz 65/15. podając wielkość prowizji w wysokości 9,9%.
  • Nr.2 – Mariola Kwietniewska ul Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn. podając wielkość prowizji w wysokości 9,8%.
  • Nr.3 – Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej 26 – 010 Bodzentyn ul. Wolności 10A/6. podając wielkość prowizji w wysokości 9,7%.
  1. Oferty podlegające ocenie – ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z kryteriami SIWZ wyboru wykonawcy dokonano na postawie kryterium cenowego.

  • Nr.1 – Biuro Turystyczno Usługowe „DELFIN” Katarzyna Chuchmała 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicz 65/15. podając wielkość prowizji w wysokości 9,9%.(9,7/9,9)x100 pkt.) = 97,98pkt.
  • Nr.2 – Mariola Kwietniewska ul Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn. podając wielkość prowizji w wysokości 9,8%.(9,7/9,8)x100 pkt.) = 98,99pkt.
  • Nr.3 – Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej 26 – 010 Bodzentyn ul. Wolności 10A/6 podając wielkość prowizji w wysokości 9,7%. (9,7/9,7)x100 pkt.) = 100pkt.

Wykonawca Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej zaoferował najkorzystniejszą ofertę i uzyskał największą ilość punktów to jest 100pkt.

Z poważaniem
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Informację zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, dnia 08.03.2013 r.
2. Strona internetowa: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl dnia 08.03.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia

 

Powiązane: