Remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Nazwa zadania: Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

Muzeum zajmuje zachodnie i część północnego skrzydła dawnego kompleksu benedyktyńskiego z przełomu XVII i XVIII w. Budynek posiada cztery kondygnacje: częściowo odkrytą piwnicę o powierzchni 233 m2, parter o powierzchni 620 m2, na którym mieści się zasadnicza część wystawy tj. przyrodnicza ekspozycja edukacyjna – tej części dotyczy większa część zamówienia, piętro o powierzchni 740 m2, nieużytkowe poddasze o powierzchni 790 m2 (strych). Zmodernizowana instalacja p.poż (wymagana dla całego obiektu). Budynek w konstrukcji murowanej z kamienia – piaskowca kwarcytowego, ściany zewnętrzne zróżnicowane na poszczególnych kondygnacjach grubości 2,50 do 1,80 m, ściany nośne wewnętrzne murowane z kamienia – piaskowca kwarcytowego o grubości 1,1 do 1,8 m. ściany działowe murowane z kamienia lub cegły pełnej o grubościach od 0,5 do 0,38 m. Stropy – częściowo oryginalne XVII wieczne sklepienia krzyżowe a częściowo współczesne stropy gęsto żebrowe z podwieszonym zamarkowanym sklepieniem krzyżowym. Wysokość pomieszczeń na parterze budynku dochodzi do 5,3 m a na piętrze do 3,5 m. Zamówienie w głównej części dotyczy 1 kondygnacji – parteru, jedynie część instalacji i część robót budowlanych obejmuje wszystkie kondygnacje Prace budowlane : Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku zgodnie z projektem na instalacje elektryczne w całości budynku Muzeum, tablicy głównej zasilania budynku 65 kW; wykonanie wewnętrznych linii zasilających , wykonanie tablic zasilania parteru budynku, wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i specjalnego, wykucie bruzd i zatynkowanie; Modernizacja telewizji dozorowej i nagłośnienia; wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu; modernizacja systemu ochrony p.poż.; zakup i wykonanie sieci komputerowo – telefonicznej wraz z oprogramowaniem. Przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze (pomieszczenie 10m2); zakup i montaż żaluzji opuszczanych elektrycznie o wymiarach okien 1,45 m x 2,15 m, ciemnych nieprzepuszczających światła z zewnątrz; Dostawy i usługi wraz z montażem: Zakup i montaż prezentera komputerowego – szt.1; Wykonanie i wyposażenie punktu sprzedaży szt.2 Realizacja projektu Sali A – sala prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczej, zapoznająca z tematyką ochrony przyrody w parku narodowym; Realizacja projektu działu B – JAK CZŁOWIEK PRZEKSZTAŁCAŁ KRAJOBRAZ – Cztery dioramy: OSADNICTWO; STAROŻYTNA METALURGIA, HUTY SZKŁA i POTAŻNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA, oraz planszy OSTOJA PRZYRODY; Realizacja projektu Działu C – wykonanie dioram: JEDLINA POLSKA, MODRZEW POLSKI , BUCZYNA, BÓR Realizacja Sali W GŁĘBI ZIEMI – w tym dziale zostanie ukazana niezwykła różnorodność geologiczna Gór Świętokrzyskich; Wykonanie działu ŻYCIE DRZEWA – jest to dział pokazujący jak ważna jest rola martwych drzew w ekosystemach ŚPN, wykonanie ścianek prezentacyjnych z fotografiami, ekranami, modelami zwierząt.
Ogłoszenie o przetargu (.pdf 45kB)
SIWZ (.pdf 127kB)
Załączniki siwz (.zip 22.5MB)