Remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

Nazwa zadania: Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

Muzeum zajmuje zachodnie i część północnego skrzydła dawnego kompleksu benedyktyńskiego z przełomu XVII i XVIII w. Budynek posiada cztery kondygnacje: częściowo odkrytą piwnicę o powierzchni 233 m2, parter o powierzchni 620 m2, na którym mieści się zasadnicza część wystawy tj. przyrodnicza ekspozycja edukacyjna – tej części dotyczy większa część zamówienia, piętro o powierzchni 740 m2, nieużytkowe poddasze o powierzchni 790 m2 (strych). Zmodernizowana instalacja p.poż (wymagana dla całego obiektu).
Budynek w konstrukcji murowanej z kamienia – piaskowca kwarcytowego, ściany zewnętrzne zróżnicowane na poszczególnych kondygnacjach grubości 2,50 do 1,80 m, ściany nośne wewnętrzne murowane z kamienia – piaskowca kwarcytowego o grubości 1,1 do 1,8 m. ściany działowe murowane z kamienia lub cegły pełnej o grubościach od 0,5 do 0,38 m.  Stropy – częściowo oryginalne XVII wieczne sklepienia krzyżowe a częściowo współczesne stropy gęsto żebrowe z podwieszonym zamarkowanym sklepieniem krzyżowym. Wysokość pomieszczeń na parterze budynku dochodzi do 5,3 m a na piętrze do 3,5 m.
Zamówienie w głównej części dotyczy 1 kondygnacji – parteru, jedynie część instalacji i część robót budowlanych obejmuje wszystkie kondygnacje

Prace budowlane :
Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku zgodnie z projektem na instalacje elektryczne w całości budynku Muzeum, tablicy głównej zasilania budynku 65 kW; wykonanie wewnętrznych linii zasilających , wykonanie tablic zasilania parteru budynku, wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i specjalnego,    wykucie bruzd i zatynkowanie; Modernizacja telewizji dozorowej i nagłośnienia; wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu; modernizacja systemu ochrony p.poż.; zakup i wykonanie sieci komputerowo – telefonicznej wraz z oprogramowaniem.     Wykonanie ciągów komunikacyjnych na parterze; budowa klatki schodowej: schody żelbetowe – w technologii układania betonu na mokro na miejscu budowy. Przestrzeń pod schodami wykorzystana zostanie na potrzeby nowej wystawy Muzeum; Przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze (pomieszczenie 10m2); zakup i montaż żaluzji opuszczanych elektrycznie o wymiarach okien 1,45 m x 2,15 m, ciemnych nieprzepuszczających światła z zewnątrz;

Dostawy i usługi wraz z montażem:
Zakup i montaż prezentera komputerowego – szt.1;    Wykonanie i wyposażenie punktu sprzedaży  szt.2
Realizacja projektu Sali A – sala prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczej, zapoznająca z tematyką ochrony przyrody w parku narodowym; plansza tytułowa; plansza: krajobraz pierwotny – krajobraz kulturowy;    plansza: Zabytek kultury – zabytek przyrody; diagramy – Fazy rozwoju lasu pierwotnego – etapy życia lasu gospodarczego; zestaw multimedialny do wyświetlania filmu; wykonanie modelu ekosystemu leśnego; wykonanie modelu przywracania pierwotnego składu gatunkowego ekosystemów leśnych; model pierwotnego i współczesnego krajobrazu Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny.

Realizacja projektu działu B – „JAK CZŁOWIEK PRZEKSZTAŁCAŁ KRAJOBRAZ” – Cztery dioramy:
OSADNICTWO; STAROŻYTNA METALURGIA,  HUTY SZKŁA i POTAŻNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA, oraz planszy „OSTOJA PRZYRODY”;

Realizacja projektu Działu C – wykonanie dioram: „JEDLINA POLSKA”, „MODRZEW POLSKI” , „BUCZYNA”, „BÓR”
Realizacja Sali „W GŁĘBI ZIEMI” – w tym dziale zostanie ukazana niezwykła różnorodność geologiczna Gór Świętokrzyskich; 12 stanowisk prezentacyjnych, modelu dinozaura, spirali czasu, gablot wystawienniczych i modeli skamieniałości.

Wykonanie dioramy „JARZĘBINA ŚWIĘTOKRZYSKA I GOŁOBORZE”,
Wykonanie działu „ŻYCIE DRZEWA” – jest to dział pokazujący jak ważna jest rola martwych drzew w ekosystemach ŚPN, wykonanie ścianek prezentacyjnych z fotografiami, ekranami, modelami zwierząt.

Wykonanie Działu „BOGACTWO PRZYRODY”- ta część ekspozycji ma uświadomić zwiedzającym jak wielkie jest zróżnicowanie i bogactwo przyrodnicze ŚPN – cztery ścianki prezentacyjne i diorama.
Ścianka prezentacyjna – Walory przyrody ożywionej ŚPN;  Ścianka prezentacyjna – Różnorodność form życia w przyrodzie;  Ścianka prezentacyjna – Przyroda pod lupą;  Ścianka prezentacyjna – Podziemne życie lasu;

Ogłoszenie o przetargu (.pdf 39kB)
SIWZ (.pdf 110kB)
Załączniki siwz (.zip 37.9MB)