Rozstrzygnięciu przetargu nawykonanie robót i urządzeń PSI

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II

Zgodnie z art. 92ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II” wybrano ofertę:
FU „TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99 pok. 310, 26-110 Skarżysko–Kamienna

Na przetarg wpłynęło pięć ofert:

Nr 1/ PUH „TRIBUD” Tomasz Bogacz, Psary, ul. Parkowa 49A, 51-180 Wrocław
podając cenę ofertową brutto w wysokości 268 924,81 zł
Ocena oferty nr 1- 247 650,00 x100/268 924,81 = 92,09 pkt

Nr 2/ PPHU „STAN-MAR” Stanisław Bogunia, Złoty Potok, ul. Majora Wrzoska 21, 42-253 Janów
podając cenę ofertową brutto w wysokości 345 600,00 zł
Ocena oferty nr 2- 247 650,00 x100/345 600,00 = 71,66 pkt

Nr 3/ PPHU „Czadrew” Janusz Czapnik, Wilków, ul. Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn
podając cenę ofertową brutto w wysokości 299 150,00 zł
Ocena oferty nr 3- 247 650,00 x100/299 150,00 = 82,78 pkt

Nr 4/ Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, Psary – Stara Wieś, 26-010 Bodzentyn
podając cenę ofertową brutto w wysokości 315 080,01 zł
Ocena oferty nr 4- 247 650,00 x100/315 080,01 = 78,60 pkt

Nr 5/ FU „TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99 pok. 310, 26-110 Skarżysko- Kamienna
podając cenę ofertową brutto w wysokości 247 650,00 zł
Ocena oferty nr 5- 247 650,00 x100/247 650,00 = 100,00 pkt

Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru wykonawcy dokonano na podstawie kryterium cenowego. FU „TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99 pok. 310, 26-110 Skarżysko – Kamienna, zaoferował najkorzystniejszą ofertę z ceną w wysokości: 247 650,00 zł. brutto oraz uzyskał największą ilość punktów to jest 100 pkt.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 , art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia