Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych
Numer ogłoszenia: 240318 – 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Osada Dębno:Dach: wymiana pokrycia dachu (ok. 156 m2) – rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej i podbitki z desek drewnianych, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 104 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, ocieplenie połaci (ok. 149 m2 ) – Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (27 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (18 m), Przemurowanie komina nad połacią dachową, wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych, impregnacja konstrukcji ścian preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, impregnacja obustronnie desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian. Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 17 m2), wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej dookoła budynku (ok. 21 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt.4 – 6,2 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 1 – 1,68 m2) Instalacja c.o.: wykonanie instalacji c.o. w oparciu o wolnostojącą kuchnię żeliwną z płaszczem wodnym w miejscu istniejącej kuchni kaflowej, wraz z przebudowaniem komina (dobudowa kanału wentylacyjnego) oraz wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi typu konwektor. Montaż kolektorów słonecznych: montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną Osada Święta Katarzyna 5 (3 lokale mieszkalne): Dach: wymiana pokrycia dachu wraz z gankami ( ok 263 m2)- rozebranie pokrycia dachowego z blachy płaskiej, rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, wykonanie obróbek blacharskich i podbitki z desek drewnianych, ocieplenie połaci (ok 251 m2 ) – Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu na poddaszu (ok 180 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (ok 200 m), rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok 23 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową (3,62 m3), wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian wraz z gankami – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych naprawa części konstrukcji ścian, impregnacja konstrukcji ścian preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, impregnacja obustronnie desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian. wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej. Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 29 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku. Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej w gankach – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 2 – 6,52 m2) oraz część okien na szyby zespolone pakietowe o wsp k=1.1 (szt.7 – 10,66 m2) , wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 3 – 5,04 m2) oraz drzwi z ganków do mieszkań (szt. 2 – 3,36 m2). Instalacja c.o.: (2 kpl.) wykonanie instalacji c.o. w oparciu o wolnostojącą kuchnię żeliwną z płaszczem wodnym w miejscu istniejącej kuchni kaflowej, wraz z przebudowaniem komina (dobudowa kanału wentylacyjnego) oraz wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi typu konwektor. Montaż kolektorów słonecznych: (3 kpl.) montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Baszowice: Dach: ocieplenie połaci (ok 124 m2 ) – naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem (ok 100 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm ( ok 50 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok 12 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową (4,17 m3), wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian (ok. 147 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej. Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 2 – 0,72 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2 – 3,36 m2). Instalacja c.o.: wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l. wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji. Montaż kolektorów słonecznych: montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Serwis: Dach: ocieplenie połaci (ok 124 m2 ) – naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem (ok 100 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm ( ok 50 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok 12 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową (4,17 m3), wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian (ok. 147 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej. Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit ( ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku. Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 10 – 13,50 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2 – 3,36 m2) Instalacja c.o.: wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l . wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji. Montaż kolektorów słonecznych – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Bieliny Podlesie: Dach: wymiana pokrycia dachu (ok. 118 m2) – rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, ocieplenie połaci (117 m2 ) – Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad poddaszem (ok 72 m2)- wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 15 mm (ok. 32m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok. 25 m), przemurowanie kominów nad połacią, wykonanie barier przeciwśniegowych, ław kominiarskich oraz nadziemnej części instalacji odgromowej. Ściany: ocieplenie ścian wraz z gankami (ok. 160 m2) – rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych naprawa części konstrukcji ścian, impregnacja konstrukcji ścian preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, Izolacje cieplne z wełny mineralnej grubości 10 cm, obicie ścian deskami grubości 25mm, impregnacja obustronnie desek impregnatem grzybobójczym i ogniochronnym, lakierowanie desek ścian. wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej. Fundamenty: ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej (ok. 18 m2), wykonanie z opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 30 m2), rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku. Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (13szt. – 17,35 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2) Instalacja c.o.: wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l . wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji. Montaż kolektorów słonecznych: montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Wzorki: Dach: ocieplenie połaci (ok 124 m2 ) – naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 15 cm, izolacja z folii paroizolacyjnej, okładziny połaci dachowych od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm ognioodpornymi na ruszcie metalowym, ocieplenie stropu nad parterem (ok 102 m2) – wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod ocieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm ( ok 50 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (ok 12 m). Przemurowanie kominów nad połacią dachową (4,17 m3), wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Ściany: ocieplenie ścian wraz z dobudowaną kotłownią (ok. 147 m2) – przygotowanie podłoża (naprawa tynków, impregnacja, wykonanie ocieplenia z płyt styropianowych gr. 10 cm metodą lekką mokrą, wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej elewacyjnej, wykonanie parapetów i obróbek stolarki okiennej i drzwiowej. Fundamenty: wykonanie drenażu wewnętrznego całości piwnicy ( 1 pomieszczenie – ok. 6,16 m2) – zasypanie piachem do poziomu ok. 1 m, wykonanie wylewki betonowej, zamontowanie kratki odpływowej na poziomie istniejącej kanalizacji odprowadzającej zalegającą wodę do kanalizacji, ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi o gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej np. typu marmolit (ok 16 m2), wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 32 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku. Wymiana stolarki: wymiana stolarki okiennej – wymiana okien na okna PCV z szybą zespoloną o wsp k=1.1 (szt. 10 – 13,50 m2), wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi wejściowych na drzwi ocieplone o k nie mniejszym niż 2,0 (szt. 2 – 3,36 m2). Instalacja c.o.: wymiana pieca na odpowiedni po termomodernizacji z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l . wraz z przemurowaniem całości komina i niezbędnymi przeróbkami instalacji. Montaż kolektorów słonecznych: – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Psary Kąty 72: Dach: wymiana pokrycia dachu (ok.110 m2) – rozebranie pokrycia ze starej, popękanej dachówki betonowej, rozebranie ołacenia dachu, naprawa elementów więźby dachowej, impregnacja więźby dachowej preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnym, wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, wykonanie nowego łacenia dachu, pokrycie dachu blachą powlekaną, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, ocieplenie stropu nad parterem (ok. 80 m2) – wykonanie rusztu drewnianego 10×5 cm pod docieplenie, izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 10 cm, przybicie płyt OSB do legarów ułożonych na stropie, wymiana rynien i rur spustowych – rynny z PCV o śr. 150 mm (30 m) , rury spustowe z PCV z śr. 125 mm (12 m), Przemurowanie komina nad połacią dachową, wykonanie części nadziemnej instalacji odgromowej, montaż barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich. Fundamenty: wykonanie opaski z kostki betonowej dookoła budynku (ok. 30 m2) wraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur spustowych, rozebranie starych schodów i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku. Wymiana stolarki: wymiana stolarki drzwiowej- wymiana drzwi i bramy garażowej (szt. 1 – ok.10 m2) Instalacja c.o.: wykonanie nowej kotłowni w garażu przy budynku w oparciu o kocioł c.o. zgazowuujący drewno z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemności 500 l wraz z instalacją nowego komina do kotła wraz z dodatkowymi kanałami wentylacyjnymi oraz wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi typu konwektor. Montaż kolektorów słonecznych: – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Święta Katarzyna 1: Montaż kolektorów słonecznych: – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Osada Nowa Słupia: Montaż kolektorów słonecznych: – montaż kolektorów słonecznych w ilości 6m2 (płaskie) lub równoważnej w przypadku zastosowania kolektorów rurowych, ramy do montażu kolektorów, zbiornika 300l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną, naczynia wzbiorczego 18l z zaworem bezpieczeństwa, odgazowywacza, sterownika różnicowotemperaturowego, niezbędnego orurowania wraz z izolacją termiczną. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w inwentaryzacji, harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wszystkie te elementy należy traktować łącznie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 45.26.26.90-4, 45.32.10.00-3, 09.33.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium w wysokości 6 000,00 PLN ( sześciu tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a.pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c.gwarancjach bankowych;d.gwarancjach ubezpieczeniowych;e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, nr 42, poz. 275 z późn. zmianami) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr rachunku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003, z dopiskiem -Wadium termomodernizacja osad ŚPN.4.UWAGA: W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. UWAGA : W przypadku wniesienia wadium w formie innej, niż w pieniądzu, dokument wniesienia wadium (poręczenie, gwarancja w oryginale ) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ( np. w oddzielnej kopercie z napisem : WADIUM )5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. PZP7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:a.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego d.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty o wartości co najmniej 200.tys zł brutto każda polegające na wykonaniu pokrycia dachu, ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą – spełnia – nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem robót – min 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie, posiadający uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą – spełnia – nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (zdarzeń związanych z przedmiotem zamówienia) nie może być niższa niż 600 tys. zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, metodą -spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Co najmniej 2 roboty o wartości co najmniej 200.tys zł brutto każda polegające na wykonaniu pokrycia dachu, ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych;;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów, o których mowa w p. III.4.3.1). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w p. III.3.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. 1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: -klęski żywiołowe, -warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku , uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 1.2 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2. Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; 2.1 Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego 2.2 Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 11 ust. 4 projektu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. pokój 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. pokój 11. (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

 SIWZ z zalacznikami

Powiązane: >