Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych.

  1. W przedmiarach brak:

Dla Osady Dębno – wymiary części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, korytek odprowadzających wodę z rur spustowych, rozebrania schodów i wykonania nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonania instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Św. Katarzyna 5 – wymiany pokrycia dachu ok. 156 m2, wymiany części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, ocieplenia cokołu wraz z wykonaniem opaski, rozebranie starych schodów z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonanie instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Baszowice – okładziny połaci dachowej od wewnątrz płytami g-k, ocieplenia stropu nad parterem, wymiany rynien i rur spustowych, przemurowania kominu nad połacią, wymiany części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, ocieplenia cokołu wraz z wykonaniem opaski, rozebranie starych schodów z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonanie instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Serwis – okładziny połaci dachowej od wewnątrz płytami g-k, ocieplenia stropu nad parterem, wymiany rynien i rur spustowych, przemurowania kominu nad połacią, wymiany części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, ocieplenia cokołu wraz z wykonaniem opaski, rozebranie starych schodów z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonania instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Bieliny Podlesie – okładziny połaci dachowej od wewnątrz płytami g-k, wymiany części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, ocieplenia cokołu wraz z wykonaniem opaski, rozebranie starych schodów z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonania instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Wzorki – ocieplenia połaci dachowej od wewnątrz płytami g-k, wymiany rynien i rur spustowych, przemurowania kominu nad połacią, wymiany części instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, wykonania drenażu całości piwnicy, zamontowania kratki odpływowej, ocieplenia cokołu, rozebrania starych schodów z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonania instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych;

Dla Osady Psary Kąty 72 – okładziny połaci dachowej od wewnątrz płytami g-k, wymiany części nadziemnej instalacji odgromowej, montażu barier przeciwśniegowych oraz ław kominiarskich, rozebranie starych schodów wraz z wykonaniem nowych, stolarki okiennej i drzwiowej podlegającej wymianie, wykonania instalacji c.o., montażu kolektorów słonecznych – uwaga w harmonogramie podana ilość pokrycia dachowego to ok. 110 m2 a w przedmiarze 221,10 m2 – jaki jest prawidłowy obmiar.

 W związku z brakiem tych pozycji w przedmiarach prosimy o ich uzupełnienie, lub dokładniejszą dokumentację.

 Ad.1. Zakres robót określa pkt. 3.2 SIWZ i jest on zakresem obowiązującym Wykonawców podczas przygotowywania ofert. Zgodnie z treścią pkt. 3.2 SIWZ szczegółowy zakres robót zawarty jest w inwentaryzacji i harmonogramie rzeczowym. Wszystkie te elementy należy traktować łącznie. W osadzie Psary Kąty 72 zakres prac zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ – ilość wymiany pokrycia dachu wynosi ok. 110 m2 ( ½ dachu została wymieniona w 2011 roku).

 

  1. Czy dla osady Katarzyna 5 oraz Nowa Słupia w zakres prac wchodzi tylko montaż kolektorów?

Ad.2. Dla osady Święta Katarzyna 5 zakres robót określa pkt. 3.2 SIWZ, pomocniczo przedmiary robót oraz inwentaryzacja i harmonogram rzeczowy.

Dla osady Święta Katarzyna 1 i osady Nowa Słupia w zakres prac wchodzi tylko montaż kolektorów

 Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Piotr Szafraniec

Powiązane: >