Unieważnienie postępowaniu na wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji

Uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „ Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym” unieważniono w związku z art. 93.1pkt. 4.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski
plik.doc