Unieważnienie przetargu pisemnego nieograniczonego na 15 letnią dzierżawę

Unieważnienie przetargu pisemnego  nieograniczonego na 15 letnią dzierżawę

Tarasu, przylegających do niego 3 pomieszczeń, szaletu podziemnego oraz 4 piwnic  w budynku będącym własnością  Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego położonych na Łysej Górze posadowionych  na nieruchomości 2039 Gmina Nowa Słupia – z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gastronomicznej  i obsługę ruchu turystycznego.

 O g ł o s z e n i e

z dnia 23 września 2010 roku.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ogłasza, unieważnienie w całości przetargu pisemnego nieograniczonego na 15 letnią dzierżawę tarasu, przylegających do niego 3 pomieszczeń, szaletu podziemnego oraz 4 piwnic w budynku będącym własnością  Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego położonych na Łysej Górze posadowionych  na nieruchomości 2039 Gmina Nowa Słupia – z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gastronomicznej  i obsługę ruchu turystycznego. W trakcie  postępowania przetargowego stwierdzono, że nie spełnione zostały postanowienia  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o Gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651).

Z-ca  Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Unieważnienie