Wybór oferenta

Wybrano ofertę:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „IZOBUD” S.J.
ul Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce
Na przetarg wpłynęła jedna oferta

Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)