Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OP – 650– 1/11 ls                                                      Bodzentyn, 11.sierpień 2011 roku

Świętokrzyski Park Narodowy
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na:
Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 02.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. ”.

 

Ogłloszenie z biuletynu UZP
SIWZ ekosystemy nieleśne 2011