Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

Zadanie obejmuje wykonanie 6 tablic małych I (drogowskazów), 78 ław drewnianych, 105 m2 bruku, 30 m ogrodzeń drewnianych, 25 znaków ścieżek poznawczych (przyrodniczych), 10 strzałek kierunkowych, 12 tablic różnych, 1 nowej kładki, 2 deski ozdobne na punkcie sprzedaży biletów oraz 4 podkłady pod tablice. Roboty i urządzenia należy wykonać na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 4 października 2006 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 4 października 2006 roku o godz. 11:00.

Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .zip)