Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji – zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Bodzentyn, 1 września 2010 roku

UZ – 441 – 2/10

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

wybrano ofertę:

Janusz Czapnik PPHU „Czadrew”

Wilków ul. Łysogórska 15,

26-010 Bodzentyn

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Janusz Czapnik PPHU „Czadrew” Wilków, ul. Łysogórska 15, 26-010 Bodzentyn, zaoferował najkorzystniejszą ofertę  z ceną w wysokości: 137 794,88 zł. netto, 168 109,75 zł. brutto oraz uzyskał największą ilość punktów to jest 100 pkt.

Pozostała oferta:

  • Mirosław Firkowski – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, Rynek Główny 7,

26-010 Bodzentyn złożył ofertę z ceną w wysokości: 174 572 zł. netto, 212 977, 84 zł. brutto i uzyskał 78,93 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
dr hab. Stanisław Huruk

Ogłoszenie o wyborze oferty