Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym” Zadanie obejmuje wykonanie: punktu sprzedaży biletów + brama, 40 ław drewnianych dębowych, 65 m2 bruku, 28 m ogrodzeń drewnianych, 4 strzałki kierunkowe różne, 6 tablic różnych, 1 podkład pod tablice, prace ziemne.

Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 6 czerwca 2007 roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 6 czerwca 2007 roku o godz. 11.00.

Pełana treść ogłoszenia (plik .doc)
Specyfikacja i załączniki (plik .zip)