Wymiana pokrycia dachu

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę pokrycia dachu o powierzchni 504,89m2 budynku mieszkalnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentyn na blachę powlekaną płaską. Wymagany termin realizacji zamówienia – do 15.12.2006 roku Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : cena 100%, SIWZ ( cena 10 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 11 lub za zaliczeniem pocztowym. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11. do dnia 12.10.2006 do godz. 9:30.

Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)