Zakup i dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych

Bodzentyn 14.09.2011 r.

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oprogramowania do statystycznej analizy danych na dwa stanowiska, jako najkorzystniejszą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Centerit Sp. z o. o.

ul. Towarowa 22

25-616 Kielce

 

Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium cenowego.

Złożono jedną nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie kryteria SIWZ ofertę:

Centerit Sp. z o. o.,  ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce – cena 13 259,40 zł (netto 10 780,00). Oferta otrzymała ocenę 100 pkt.

Złożono jedną podlegającą odrzuceniu ofertę:

Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów – oferta zawierała w formularzu ofertowym cenę brutto 12 693,60 zł (netto 10 320,00) natomiast w formularzu cenowym cenę brutto 13 726,80 zł (netto 11 160,00). Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 82 ust. 1 oraz na podstawie art. 89 ust 1  pkt. 2  stawy prawo zamówień publicznych.

 

Informacja na BIP