Budowa schronu przeciwdeszczowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa schronu przeciwdeszczowego (małego) na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” w OO. Święty Krzyż oddz.79c.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowo – techniczna urządzeń turystycznych i edukacyjnych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wzór karty gwarancyjnej


2021-11-23

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: