Budowa wiaty edukacyjnej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.10.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
„Budowa wiaty edukacyjnej na terenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Stawy Biskupie w Bodzentynie” w bezpośrednim sąsiedztwie Dyrekcji w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

do dnia 24.10.2017 r. wpłynęły : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych i dodatkowych kryteriów wybrano ofertę: PPHU „Czadrew” Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 87.000,00 zł brutto oraz okres gwarancji i rękojmi wynoszący 7 lat.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: ,