Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej, zlokalizowanych na terenach udostępnionych, w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja fotograficzna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-07-15

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiązane: ,