Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.11.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawa laptopa 15,6″ 8GB RAM, SSD 256GB z systemem operacyjnym do pracy biurowej.

do dnia 22.11.2017r. wpłynęło 8 ważnych ofert.

W wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę Marksoft Marek Kundera, ul. Warszawska 25A, 25-512 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 3185,70 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie

Powiązane: