Dostawa notebooka z akcesoriami

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 01.03.2016r. o zapytaniu ofertowym na: Dostawa notebooka z akcesoriami.

do dnia 10.03.2016 roku  wpłynęło 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 2752,72 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: