Dostawa odzieży BHP dla pracowników Grupy terenowej Straży Parku – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 marca

2015 roku w zapytaniu ofertowym na: dostawa odzieży BHP dla pracowników Grupy terenowej Straży Parku w wyznaczonym terminie do dnia 19 marca 2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan ul. Czechowska 4 a 20-950 Lublin z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4.066,38 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: