Dostawa pendrive 8GB, kabel instalacyjny UTP, kat. 5e do sieci LAN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5.05.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: dostawę pendrive 8GB, kabel instalacyjny UTP, kat. 5e do sieci LAN do dnia 12.05.2016 wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.H. NETcom Grzegorz Czerwiński ul. Domaniówka 1/1b, 25-413 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 263,22 zł brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze