Dostawa tuszy i tonerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30.08.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: dostawę tuszy i tonerów do dnia 08.09.2016 wpłynęło 18 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.H.U. BOSSY Beata Bossy, ul. Kościuszki 40,
44-200 Rybnik z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1161,12 zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze