Dostawę 4 sztuk garaży typu „blaszak” z przeznaczeniem na terenową bazę sprzętu przeciwpożarowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawę wraz z przygotowaniem podłoża i montażem 4 sztuk garaży typu „blaszak” dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w 4 lokalizacjach z przeznaczeniem na terenową bazę sprzętu przeciwpożarowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Zał. 1 . Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Zał. 3 Wzór umowy


2022-10-31

Ogłoszenie o wyborze