Dostawę bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz przeszkolenie czterech pilotów wraz z uzyskaniem uprawnień STS-01

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na zakup i dostawę bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz przeszkolenie czterech pilotów wraz z uzyskaniem uprawnień STS-01 w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”, finansowanego w ramach Umowy  z NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D.

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Bezzałogowy statek powietrzny (1 szt.):
 2. Aparatura sterująca (2 szt.)
 3. Akumulatory producenta BSP kompatybilne z dronem (6 szt. – 3 komplety)
 4. Ładowarka z możliwością ładowania min. Dwóch akumulatorów drona jednocześnie (1 szt.)
 5. Szelki aparatury sterującej (2 szt.)
 6. Antena kierunkowa (1 szt.)
 7. Reflektor poszukiwawczy z megafonem (1 szt.)
 8. Walizka transportowa (1 szt.)
 9. Oprogramowanie, służące do tworzenia szybkiej ortofotomapy 2D celem poprawienia świadomości sytuacyjnej oraz planowania działań operacyjnych (1 szt.)
 10. Gwarancja producenta BSP min. 2 lata (akumulatory 1 rok)
 11. Wymagane ubezpieczenie BSP: w zakresie wypadków losowych oraz zniszczenia sprzętu, min. 2 lata
 12. Wymagany instruktaż: dla 4 pilotów łącznie z uzyskaniem uprawnień STS-01,stacjonarny w siedzibie Zamawiającego

Szczegółowe parametry sprzętu zostały zawarte w załączniku nr 1 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna zamówienia


2024-07-18

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Wzór umowy (zmieniony)


2024-07-19

Odpowiedzi na zapytania

Powiązane: