Druk kalendarzy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk kalendarzy trójdzielnych ściennych, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z Zamawiającym) oraz składem i drukiem, w ilości 500 szt. (słownie: pięćset szt.), wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Prosimy o dodatkową wycenę dla 600 szt. (słownie: sześćset szt.). Dwieście sztuk kalendarza ma być zapakowane w sztywne koperty. Zdjęcie do kalendarza zostanie dostarczone przez zamawiającego.

Specyfikacja:
Wymiary nie mniejsze niż poniżej.
Wymiary kalendarza: 300 x 800 mm
Główka kalendarza
Wymiary: 300 x 200 mm
Ilość kolorów: 4+0
Uszlachetnianie: folia błysk
Oklejana na tekturze z zawieszką, z efektem wypukłości
Plecki
Papier: karton 300 g/m2
Ilość kolorów: 4+0

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, siedziba firmy ( miejsce wykonania projektów graficznych oraz wydruków ) – oddalone od siedziby Zamawiającego o odległości umożliwiającej bezpośrednią konsultację – maksymalnie w promieniu 40 km.
 2. Termin realizacji zamówienia: 13.11.2015
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski tel. 690 033 210
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy       przekazać do dnia 13 .10. 2015.godzina 1000
 6. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w  tym kurierem  na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 

Powiązane: