Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.12.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Malowanie korytarzy, klatki schodowej, antresoli, pomieszczenia socjalnego, wiatrołapu i szatni w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4
do dnia 09.12.2015r. wpłynęło 7 ważnych ofert.
W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: FOXPAINT Jarosław Lis, ul. Pszczyńska 86, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9,59 zł brutto za malowanie 1 m2 powierzchni ścian oraz 10,02 zł brutto za malowanie 1m2 powierzchni sufitów.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: