Materiały biurowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.01.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: zakup materiałów biurowych do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Przedmiot zamówienia: zakup materiałów biurowych do Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 3 lutego 2017 r. wpłynęły 3 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: GRAFIT Hurtownia Art. Papierniczych, Biurowych i Zabawek Urszula Kowalczyk  ul. Rolna 2c 25-419 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2 629,80 brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: