Materiały biurowe

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:  materiały biurowe  

Lp Nazwa materiału Ilość Cena netto VAT Cena brutto
1 Papier ksero  A4 typu MAESTRO 80 ryz
2 Datownik 3 szt.
3 Zeszyt A 5 w kratkę gruba oprawa 15 szt.
4 Koszula krystaliczna 3 opk
5 Teczka tekturowa wpinana kółko 300 szt.
6 Teczka tekturowa wiązana 50 szt.
7  Długopis typu Zenit – niebieski 40 szt.
8 Długopis typu Zenit – czerwony 10 szt.
9 Druk polecenie księgowania A5 8 blok
10 Druk polecenie księgowania A 4 2 blok
11 Zszywki 2 opk
12 Dziennik korespondencyjny 3 szt.
13 Czarny flamaster 5 szt.
14 Poduszka do pieczątek  typu Lancer 10x 16 cm 1 szt.
15 Zszywacz  SAX 4 szt.
16 Dziurkacz  SAX 518 4 szt.
17 Klej  typu AMOS 20 szt.
18 Druk faktury Typ 123-3E 30 blok
19 Druk Rw  Typ 373-3 5blok
20 Dzienna karta drogowa SM101 Typ 802-3N 10 blok
21 Koperty  A6 1000 szt.
22 Koperty  A5 500 szt.
23 Koperty A4 200 szt.
24 Druki Mm przesunięcie międzymagazynowe format A5  Typ 375-3 10 blok
25 Fastykuły bezkwasowe 500 szt.
26 Szpagat do archiwizacji 4 rolki
27 Długopis typu Zenit  czarny 4 szt.
28 Długopis typu Zenit   zielony 4 szt.
29 Marker olejowy wodoodporny czarny 2 szt.
30 Marker olejowy wodoodporny biały 2 szt.
31 Skoroszyt wpinany plastikowy  przezroczysty zielony 200 szt.
32 Skoroszyt niewpinany  plastikowy  przezroczysty zielony 20 szt.
33 Bloczek samoprzylepny 76/76mm 20 szt.
34 Paski samoprzylepne blok 5 szt.
35 Kalendarz biurowy stojący 2017 rok 10 szt.
36 Teczka do akt osobowych  sztywny grzbiet  twarda oprawa- zielone 10 szt.
37 Teczka do podpisu  A4 ilość przegródek 18 LEITZ zielona lub czarna 1 szt.
38 Wąsy plastikowe do dokumentów 5 opk.
 1.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać  się Wykonawcy, którzy:
 • Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności
 • Dysponują potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową
 • oraz całkowity koszt  wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia ;   10 lutego 2017 roku

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106 wew.17

Ofertę cenową    według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   3  lutego   2017 roku  godzina 10.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie

Powiązane: