Naprawa drogi pożarowej biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.09.2017roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Naprawa drogi pożarowej nr 1 o długości 3200 mb biegnącej przez teren Obwodu Ochronnego Klonów poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem na powierzchni 1500 m2, ścinanie poboczy drogi – 1000 m2 , czyszczenie rowu odwadniającego – 1000 mb, wycięcie nalotu i podrostu z poboczy drogi na długości 1000 mb. Prace wykonywane na całej długości drogi na odcinkach wskazanych przez inwestora.

do dnia 11.09.2017roku  wpłynęło :4 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę:

Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad; mgr Sylwester Piwko; 26-010 Bodzentyn; Leśna – Stara Wieś 96 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 52 890 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: