Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych ŚPN w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców – chrząszcze (Coleoptera) – cz. II – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.08.2018 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych ŚPN w oparciu o faunę z wybranych grup systematycznych bezkręgowców – chrząszcze (Coleoptera) – cz. II finansowanego ze środków Funduszu Leśnego.

do dnia 03.09.218 do godz. 15.30 wpłynęło: 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Andrzej Melke ul. Świętego Stanisława 11/5, 62-800 Kalisz z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 15 000,00  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: