Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem

ZAPYTANIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

Uwaga:

 1. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie o rozpoznaniu cenowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi.
 3. Tryb postępowania: rozpoznanie rynku.

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Odbiornik GNSS klasy geodezyjnej i kontroler wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem i szkoleniem.

 1. ) Odbiornik GNSS:

Lp. Właściwość Minimalne  wymagane parametry techniczne
1. Śledzone sygnały   GPS: L1, L2C, L5

GLONASS: L1, L2, L3

Galileo: E1, E5A, E5B

BeiDou: B1, B2, B3

SBAS

2. Liczba kanałów   220
3. Czas inicjalizacji   poniżej 15 s
4. Maksymalna częstotliwość określania pozycji [Hz]   10
5. Pyło- i wodoszczelność   IP 67
6. Dokładność wyznaczania pozycji/wysokości  
Statyczna [mm + ppm]   3+0,1 / 3,5+0,4
Dokładność RTK [mm + ppm]   8+1 / 15+1
  DGPS [cm]   25
7. Komunikacja Wbudowany modem GSM, Bluetooth
8. Bateria Zapewniająca minimum 9 godzin ciągłej pracy (dopuszczalne na 2 bateriach)
9. Antena Zintegrowana
10. Temperatura pracy -10°C do 50°C
11. Oprogramowanie tak
12. Kompatybilność z systemem ASG-EUPOS tak
13. Łączność z kontrolerem przez Bluetooth tak

 

 1. ) Kontroler z oprogramowaniem
Lp. Właściwość Minimalne  wymagane parametry techniczne
1. Wyświetlacz 4 cali o rozdzielczości 640×480;  czytelny w słońcu
2. Komunikacja   Bluetooth, modem GSM/UMTS
3. Norma pyło- i wodoszczelności   IP 65
4. Komunikacja   Wbudowany modem GSM, Bluetooth,
5. Czas pracy bez wymiany baterii   9 h (dopuszczalne na 2 bateriach)
6. Temperatura pracy   -10°C do 50°C
7. Wbudowane sensory   akcelerometr, kompas
8. Oprogramowanie 100% kompatybilne z kontrolerem w zakresie wszystkich funkcji
Wykonywanie pomiarów GPS RTK i statycznych,
Tyczenie punktów i linii metodą RTK
Obliczenia geometryczne na współrzędnych pomierzonych punktów (linie, luki, powierzchnie, azymuty, odległości)
Bezpośrednie generowanie raportów z pomiaru RTK w otwartym formacie
Licencja dożywotnia
Obsługa formatu: dxf

 

 1. ) Wyposażenie w zestawie:
 • Tyczka teleskopowa GNSS z włókna węglowego,
 • Dedykowany uchwyt do kontrolera,
 • Ładowarka do akumulatorów z zasilaczem sieciowym
 • Waliza transportowa,
 1. ) Dodatkowe wymagania:
 • Wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne;
 • Odbiornik, kontroler, akcesoria i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe; z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.)
 • Dostawca sprzętu zapewnia roczny dostęp do poprawek korekcyjnych w systemie ASG-EUPOS na min. 1 rok
 • Gwarancja na sprzęt min. 24 miesiące
 • Szkolenie dla pracowników z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
 • Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia wsparcia technicznego, tzn. zagwarantowania pomocy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w użytkowaniu sprzętu
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Paulina Sikora-Marzec,  st. specjalista ds. ochrony przyrody tel: 41 311 51 06 w. 66
 3. Wycenę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 23.09.2019r. godzina 1500.
 4. Ofertę można:
 • przesłać e-mail na adres: psikora@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać na adres: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie