Odzież i obuwie mundurowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 02.08.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup odzieży i obuwia mundurowego  dla pracowników Służby Parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28.04.2005 r.  w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych  oraz oznak służbowych  dla poszczególnych stanowisk /Dz. U.  z 2005 roku  nr 89, poz. 754/ oraz odzież i obuwie bhp

do dnia 05.08.2016 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

 IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan ul. Czechowska 4 A 20-950 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4.521,48 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN.
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: