Ogłoszenie o wyborze na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE    

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18 maja

2015 roku w zapytaniu ofertowym na: dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających dla umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz odzieży BHP dla pracowników ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 26 maja 2015 roku wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe SUPRA S. Pięta, D. Wójcik ul. Inżynierska 5   20-484 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: zł 70.373,22 brutto. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy zł 22/100)

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: