Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż – unieważnienie

OGŁOSZENIE
UNIEWAŻNIENIU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2018 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż” do dnia 21.09.2018 r.  wpłynęła 1 ważna oferta.

Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dojazdu pożarowego w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż”, ponieważ cena wykonania zamówienia zawarta w złożonej ofercie przekracza środki finansowe zabezpieczone przez Park na wykonanie zadania.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: