Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo – kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”, działki o numerach 380/8, 4319, 65, 2009, 2023

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 5 dokumentacja fotograficzna


2019-06-14

Powiązane: