Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Podczyszczanie rowków odpływowych oraz utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/

Oświadczenie oferenta w zakresie wypełniania obowiązku przewidzianych w RODO


2022-06-22

Ogłoszenie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Powiązane: