Podział i stabilizacja nieruchomości oznaczonej wg. katastru jako działka nr 2039 w obrębie Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia ( wzgórze Św. Krzyż) na trzy do pięciu działek – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  23.08.2016 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Podział i stabilizacja nieruchomości oznaczonej wg. katastru jako działka nr 2039 w obrębie Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia (wzgórze Św. Krzyż) na 3 do 5 działek.

Do dnia  31-08-2016r. do godz. 1400  wpłynęło  9 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,STAR COM” Wioleta Star-Morawska, ul. Daleka 27/37, 25-319 Kielce z uwagi na  najniższą z oferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  2570,70  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: