Prace z zakresu ochrony roślin – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.09.2017 o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:

  1. Wykarczowanie lub, przy braku takiej możliwości, wycięcie przy powierzchni ziemi porastających Skarpę Zapusty drzew i krzewów (oraz ich odrośli) – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha
  2. Zebranie i wyniesienie wyciętej biomasy poza powierzchnię (o charakterze kserotermicznym) poza skarpę – powierzchnia objęta zabiegiem – 0,50 ha

do dnia 6.10.2017.. wpłynęło : 2 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne, Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 5400,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: