Prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.09.2022 roku do 19.11.2022 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta (RODO)


2022-07-14

Ogłoszenie o wyborze

 

Powiązane: ,