Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego dla 50 stanowisk – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.09.2016 r. o zapytaniu  ofertowym na: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 50 stanowisk do dnia 06.10.2016 wpłynęło 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Corsoft, ul. Trzykrotki 6, 04-727 Warszawa  z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1726,92 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: