Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk – ogłoszenie o wyborze

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018 r.
na: Przedłużenie licencji na 1 rok do programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla 53 stanowisk do dnia 16.10.2018 r. wpłynęła 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę ncNETcom Sp. z o.o. ul. Domaniówka 1/1b
25-413 Kielce  z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 2086,08 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: