Remont łazienki w Woli Szczygiełkowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.02.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Wola Szczygiełkowa 112, gmina Bodzentyn do dnia 02.03.2016 r. wpłynęły 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: MAXIMUS Michał Kaczor 26-010 Bodzentyn, Ściegnia 30 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 8.640,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia