Remont łazienki w Woli Szczygiełkowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Remont łazienki w budynku mieszkalnym osady służbowej Wola Szczygiełkowa 112a, gmina Bodzentyn.

Opis stanu istniejącego: Łazienka o wymiarach 2,25 x 2,05 m i wysokości pomieszczenia 2,5 m. Istniejąca glazura na ścianach na wysokości 1,5 m ok. 11,85 m2 oraz na podłodze ok. 3,7 m2. Łazienka wyposażona w sedes kompaktowy, wannę o wymiarach 0,7 x 1,4 m oraz umywalkę. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie zbędnych materiałów z budowy po przeprowadzonym remoncie. Zdemontowany grzejnik pozostaje własnością Zamawiającego.

Zakres prac:

 • Skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (15,5 m2)
 • Zamaskowanie istniejącej rury kanalizacyjnej na ścianie poprzez zabudowę płytami g-k
 • Przeniesienie oświetlenia z nad drzwi na środek sufitu wraz z montażem oprawy oświetleniowej
 • Wykonanie oświetlenia punktowego przy lustrze ( 2 szt.)
 • Wyrównanie powierzchni ścian i naprawa tynków ( 24,5 m2)
 • Wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, wanny oraz umywalki na szafce
 • Montaż lustra wbudowanego w płytki wraz z wykonanie obróbek nad umywalką
 • Wymiana baterii wannowej (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.)
 • Wykonanie obudowy wanny
 • Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach (ok. 19,8 m2) wraz z wykonaniem obróbek
 • Ułożenie płytek na podłodze (ok. 3,7 m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4
 • Pomalowanie sufitu farbą lateksową na kolor biały (4,6 m2)
 • Wymiana gniazd elektrycznych (3 szt.)
 • Wymiana grzejnika c.o. na grzejnik łazienkowy (1 szt.)
 • Wymiana drzwi na drzwi łazienkowe o wymiarach płyty 0,7 x 2,0 m
 • Wymiana kratki wentylacyjnej (1 szt.)
 1. Wykonawca przed złożeniem ma obowiązek zapoznania się z miejscem remontu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 18.03.2016 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 02.03.2016 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: