Rozbiórka budynków gospodarczych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.

Rozbiórka  budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu do dnia 30 maja 2017 r. wpłynęło 6 ważnych  ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „WITCZAK”  Dariusz Witczak  Sulisławice 124 A 27-670 Łoniów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 29 220, 00 zł brutto.

Ogłoszenie

Powiązane: ,