Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 20 stycznia

2016 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

w wyznaczonym terminie do dnia 29 stycznia 2016 roku wpłynęło 12 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: KOM – TRANS Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane   Piotr Saletra Barcza 49 26-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17 600,00 złotych netto – 20 928 (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł ) brutto

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: