Rozbiórka budynku wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu po rozbiórce – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.11.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

  1. Rozbiórka budynku gospodarczego drewnianego – stodoły w osadzie Święta Katarzyna ul. Kielecka 1 wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
  2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  drewnianego , budynku gospodarczego  ogólnego zastosowania  oraz piwnicy murowanej w osadzie Celiny 45 gmina Bodzentyn

do dnia 30.11.2016 r. wpłynęło 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę:

KOM-TRANS Piotr Saletra Usługi Transportowo-Koparkowo-Budowlane Barcza 4,  26-001 Masłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 32 566,20 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: