Sprzątanie terenu parku i likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest:

  • Część I – Sprzątanie terenu parku z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach w sezonie turystycznym 2021 w okresie od 29 marca 2021 r do 15 listopada 2021 roku;
  • Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2021 roku.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty do części I

Załącznik nr 2 – wzór oferty do części II

Załącznik nr 3 – projekt umowy do części I

Załącznik nr 4 – projekt umowy do części II


2021-03-25

Ogłoszenie o wyborze – części I

Ogłoszenie o wyborze – części II

Powiązane: